تیم دندانپزشکان

دکتر هدی بهرامیان

سرکار خانم دکتر هدی بهرامیان

جراح - دندانپزشک


روزهای کاری: یکشنبه، دوشنبه
ساعت کاری: ۲۰-۱۶
 
دکتر مهدی شمشیر

  جناب آقای دکتر مهدی  شمشیر

جراح - دندانپزشک


روزهای کاری: شنبه، دوشنبه
ساعت کاری: ۲۲-۱۴
 
دکتر مهدی شمشیر

جناب آقای دکتر سید علی رجائی

متخصص جراحی های دهان ، فک وصورت 
دکتر غضنفری

سرکار خانم دکتر فاطمه غضنفری

جراح - دندانپزشک


روزهای: چهارشنبه، پنجشنبه
ساعت کاری: ۱۴-۱۰
روز: دوشنبه
ساعت کاری: ۲۰-۱۶
دکتر علیرضا شکروی

جناب آقای دکتر علیرضا شکروی

جراح - دندانپزشک


روز: یکشنبه
ساعت کاری: ۱۴-۱۰
روزهای: سه شنبه تا جمعه
ساعت کاری: ۲۰-۱۵
دکتر پویان عابدینی زاده

جناب آقای دکتر پویان عابدینی زاده

جراح - دندانپزشک


روزهای کاری: یکشنبه، سه شنبه
ساعت کاری: ۲۴-۱۴
دکتر مهرداد تقی بخش

جناب آقای دکتر مهرداد تقی بخش

متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت - استادیار دانشگاه


روزهای کاری: چهارشنبه، پنج شنبه
ساعت کاری: ۲۴-۱۴
دکتر مهرداد تقی بخش

جناب آقای دکتر روح اله برغمدی

متخصص اندودانتیکس (درمان ریشه)


روز کاری: شنبه
ساعت کاری: ۲۰-۱۴
دکتر مهرداد تقی بخش

سرکار خانم دکتر شبنم آزاده دل

متخصص اطفال


روز کاری: چهارشنبه
ساعت کاری: ۲۰-۱۶