تیم دندانپزشکان

 

 

دکتر مهدی شمشیر

دکتر مهدی  شمشیر

جراح - دندانپزشک

روزهای کاری: شنبه، دوشنبه
ساعت کاری: ۲۰-۱۴


دکتر علیرضا شکروی

جراح - دندانپزشک

دارای مدرک زیبایی از دانشگاه ملبورن استرالیا
روزهای: یکشنبه،سه شنبه پنجشنبه و جمعه
ساعت کاری: ۲۰-۱۴

 
دکتر پویان عابدینی زاده

دکتر پویان عابدینی زاده

جراح - دندانپزشک

ساعت کاری: ۲۰-۱۴
روزهای:  یکشنبه و سه شنبه 
دکتر مهرداد تقی بخش

دکتر مهرداد تقی بخش

متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت

استادیار دانشگاه

دارای بورد تخصصی
روزهای کاری: چهارشنبه، پنج شنبه
ساعت کاری: ۲۰-۱۴
دکتر مهرداد تقی بخش

دکتر سید وحید دهناد

متخصص جراحی فک و صورت

روز کاری:  پنجشنبه
ساعت کاری: 19-14
دکتر مهرداد تقی بخش

دکتر شبنم آزاده دل

متخصص دندانپزشکی کودکان و اطفال

روز کاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت کاری: 13-10
 

دکتر مهرداد تقی بخش

دکتر مهرداد تقی بخش

دکتر ستاره جعفری

جراح دندانپزشک

ساعت کاری: ۲۰-۱۴
روزهای:  شنبه و چهارشنبه 
جمعه : 14-11 صبح

 
دکتر مهرداد تقی بخش

 


دکتر مهرداد تقی بخش